10 YEARS of COLÁISTE CHINEÁL EOGHAIN

Tá foireann Choláiste Chinéal Eoghain an-bhrodúil le rá go bhfuil muid Deich mBliana ar an bhfód. Bunaiodh CCE sa bhliain 2007 le 10 ndaltaí agus 6 múinteoirí. Táimid anois ag dul ó neart go neart le chóir a bheith 50 dalta, 13 Mhúinteoir, 2 Cúntóirí Riachtainisí Speisialta, Aistritheoir, Rúnaí Scoile agus Airíoch Scoile. Tá foireann den chéad scoth againn atá díograiseach, coinsiasach agus a eascaíonn le achan dalta manma na scoile a bhaint amach, sé sin a ndeiseanna a thapú. Táimid fíor bhrodúil as na sár-thorthaí a bhaineann ár ndaltaí amach achan bhliain, gan eisceacht. Tá muid ag farsingiú na scoile achan bhliain agus tá seomra nua Adhmadóireachta a dtogáíl faoi láthair. Tá luchair orainn a bheith ábalta áiseanna den chéad scoth a chuir ar fáil dár daltaí.

Coláiste Chinéal Eoghain is very proud to say that we have celebrated ten years since our foundation in 2007. The school opened its doors with 10 students and 6 teachers in its first year. Nowadays we are going from strength to strength and have almost 50 students, 13 teachers, 2 Special Needs Assistants, a Translator, an Office Administrator and a Caretaker. We have an impeccable team here at Coláiste Chinéal Eoghain who are hard-working, conscientious and willing to help students fulfill the schools motto – to seize their opportunities. We are extremely proud of the excellent exam results our students receive every year, without exception. We are expanding the school every year and our new Woodwork room is currently under construction. We are delighted to be able to provide such good facilities to our students.

Comment